Kampania Amnesty International – Living in harmony

Human Piano jest elementem kampanii Amnesty International o nazwie Fight Discrimination in Europe. Kampania ta miała swój początek już  w 2009r.  Akcja obejmuje plakaty oraz stronę internetową.

 

Plakaty  powstałe dzięki tureckiej agencji Grey Istanbul, adresowane do Europejczyków, mają na celu namawianie do wyrażania sprzeciwu dla przejawów dyskryminacji na terenie Europy. Jednak sprawa nie tyczy się tylko walki z rasizmem.  Hasło „Living in harmony” widniejące na plakacie, nawołuje do zwrócenia uwagi na koegzystencję ludzi różnych kultur, wyznań i  orientacji seksualnych.

Na stronie internetowej zaś mamy możliwość stworzenia własnych kompozycji muzycznych oraz udostępnienia ich swoim znajomym poprzez portale społecznościowe.
Jednak to co najbardziej przyciąga uwagę to kreatywnie stworzona klawiatura, która składa się z czarno białych palców ludzi z całego świata. Dzięki niej teraz każdy ma szansę zagrać na “ludzkim pianinie”. Po naciśnięciu klawisza, śpiewają one ludzkim głosem. W ten sposób tworzymy własne projekty muzyczne.
Dodatkowo naciskając klawisz, odkrywamy historię jednego człowieka – ofiary niesprawiedliwości społecznej i nietolerancji. Dzięki akcji Human Piano, mamy szansę zapoznać się z historią tych osób oraz wesprzeć je w walce o równe prawa.

 

źródło: www.humanpiano.org/