Nadchodzą zmiany w zasadach promocji usług prawniczych

Nadchodzą zmiany w zasadach promocji usług prawniczych

Gdy reklama w różnorodnych formach kwitnie w praktycznie wszystkich branżach, niektóre nie mogą liczyć na taką samą swobodę w swojej promocji. Największe ograniczenia dotyczą m.in. branży medycznej, o której pisaliśmy tutaj: Zakaz reklamy wyrobów medycznych? Analiza prawna nowych regulacji w branży medycznej. Jednak w jeszcze gorszej sytuacji jest branża prawna, która jest podana wielu surowym rygorom. Dla wielu kancelarii zakaz reklamowania swoich usług stanowi ogromne wyzwanie, które nie pozwala na dotarcie do swoich potencjalnych Klientów. Wkrótce zasady promocji w tej branży mogą się jednak zmienić – i to diametralnie. Kodeks Etyki Adwokackiej został wzięty pod lupę, a zmiany w nim wkrótce mogą zostać zatwierdzone. Sprawdź, jakie zasady dotyczą prawników i zobacz, jakie ogromne zmiany szykują się na tym rynku!

Jakie dotychczas były zasady promocji w branży prawniczej?

Reklama usług przedstawicieli zawodów prawniczych jest surowo zakazana. Zasady promocji w tej branży reguluje Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej, który został uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98).

Zapis, który kategorycznie zakazuje promocji w tej branży nie określa konkretnie definicji reklamy, zatem należy ją rozumieć szeroko. Tzn. zarówno reklama w outdoorze, jak i w internecie w postaci Google Ads czy Facebook jest zakazana.

§ 23
Adwokata obowiązuje zakaz korzystania z reklamy, jak również zakaz pozyskiwania
klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu oraz współpracy z podmiotami
pozyskującymi klientów z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego.”

Następnie do Kodeksu dodano zapis, który lekko rozluźnił zasadę promocji:

㤠23a
1. Adwokat jest uprawniony do informowania o swojej działalności zawodowej 
(…)
d) zamieszczanie wpisów w książkach adresowych i telefonicznych;
e) przesyłanie informacji za pomocą elektronicznych środków komunikacji na wyraźne
życzenie potencjalnego klienta;
f) umieszczanie informacji na stronach internetowych oraz umieszczanie danych o tej
stronie w katalogach i wyszukiwarkach;
(…)
h) wydawanie broszur lub informatorów.”

Zatem po wprowadzeniu tego zapisu prawnicy mieli mieli możliwość informowania o swojej działalności, ale jedynie w wyznaczonych przypadkach, które wciąż nie obejmowały popularnych systemów reklamowych. Prawnicy, którzy nie trzymali się obowiązujących zasad, podlegali odpowiedzialności dyscyplinarnej. Brak możliwości promocji w takich rozwiązaniach, skłonił branżę do poszukiwania alternatyw. Bardzo popularne stało się prowadzenie stron internetowych, mediów społecznościowych oraz blogów i newsletterów. Wykorzystanie tych źródeł z odpowiednią ostrożnością pozwalała prawnikom na prowadzenie content marketingu, który docierał w formie merytorycznych treści do ich aktualnych lub potencjalnych Klientów.

Jednak już to niedługo się zmieni. Jak będzie teraz wyglądać promocja w tej branży?

Nadchodzą wielkie zmiany! Czas na reklamę prawników!

W połowie lutego Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce z powodu całkowitego zakazu reklamy działalności przedstawicieli zawodów prawniczych. Zasady obowiązujące w Polsce naruszają prawa UE i są sprzeczne z dyrektywą usługową, co także zauważyła Naczelna Rada Adwokacka, która dostrzegła konieczność dostosowania Kodeksu Etyki Adwokackiej do stawianych wymogów.

W odpowiedzi, Naczelna Rada Adwokacka skierowała pismo do Komisji, w którym omówiono naruszenie art. 24 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej usług na rynku wewnętrznym. W ramach projektu zmian zgodnych z wymogami art. 24 dyrektywy usługowej, przewiduje się zniesienie całkowitych zakazów dotyczących korzystania z informacji handlowych przez adwokatów! Oznacza to, ze po przyjęciu zmian prawnicy będą mogli skorzystać z różnych form promocji bez obawy o odpowiedzialność dyscyplinarną. Projekt wprowadza jednak także ograniczenia dla treści zawartych w informacjach handlowych, wynikające m.in. z tajemnicy adwokackiej i godności zawodu.

Zmiany obejmują par. 23 Kodeksu Etyki Adwokackiej, o którym wspomnieliśmy w poprzedniej sekcji artykułu. Zgodnie z najnowszym zapisem par. 23, adwokat ma prawo korzystać z informacji handlowych, pod warunkiem, że są one zgodne z zasadami określonymi w Zbiorze. Informacja zgodna z zasadami etyki oraz godnością zawodu to wszelka forma komunikacji, w której bezpośrednio lub pośrednio promuje się usługi prawnicze lub samego wizerunku adwokata. Ponadto, w par. 23a sprecyzowano, że informacja handlowa musi mieć jasnego i łatwego do zidentyfikowania nadawcę – w tym przypadku będzie to adwokat. Będzie on także odpowiedzialny za wszelkie treści udostępnione w jego imieniu przez osoby trzecie.

Kiedy możemy doczekać się tych zmian? Już za chwilę! Planuje się zakończenie prac nad tym projektem na posiedzeniu plenarnym, które odbędzie się już pod koniec maja 2023 roku.

KONTAKT Z DORADCĄ
Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą, by przygotować dla Ciebie ofertę szytą na miarę.