Badania widoczności w czasie rzeczywistym – przełom w reklamie OOH.

Pierwsze badania widowni nośników reklamowych były w branży outdoorowej prawdziwym przełomem. Odtąd dostawcy dysponują mniej lub bardziej dokładnymi danymi, które często okazują się kluczowe w planowaniu kampanii. Z upływem czasu pojawiły się nowe możliwości pomiarów widowni, które ułatwiają pracę nie tylko reklamobiorcom, domom mediowym i działom marketingu, ale również działom sprzedaży i nam – dostawcom mediów. Mowa tu o badaniu widowni w czasie rzeczywistym.
Badania widowni live w ZnajdźReklamę.pl

Nasze doświadczenie pokazało nam, jak istotne dla Klientów są precyzyjne dane dotyczące zasięgów nośników reklamowych. Okazało się, że standardowe badania widowni nie mają odzwierciedlenia w zmianach otoczenia, np. pandemii, czy sezonowości, ponieważ zazwyczaj są badane jednorazowo. Możliwość pomiarów live dostarczyła branży zupełnie nowej jakości. Jak badamy?

W ZnajdźReklamę.pl dane zbieramy za pomocą urządzeń mobilnych (np. przez popularne aplikacje) w czasie rzeczywistym. Ogromne ilości informacji na temat użytkowników zestawione ze specjalnymi algorytmami i modelami statystycznymi pozwalają nam określić przybliżoną liczbę osób, które w danym czasie znalazły się w badanym obszarze. Na podstawie pewnej reprezentatywnej grupy jesteśmy w stanie estymować nawet tych ludzi, którzy nie mają telefonów, lub nie korzystają z żadnych aplikacji.

Nasza firma zrzesza setki małych, średnich i dużych dostawców nośników reklamowych. W tym momencie mamy ponad 100 partnerów z całego kraju. Są to w dużej mierze dostawcy małych, lokalnych powierzchni, które nigdy nie zostały przebadane. Dzięki nowym możliwościom pomiarów widowni, zapewniamy badania dla każdej tablicy, nawet w najmniejszych miejscowościach. Do badania wykorzystujemy:

  • zwrotu nośnika (w którą stronę zwrócona jest tablica)
  • wartość kąta, z którego widoczna jest ekspozycja
  • długości promienia – odległości, z której widoczna jest ekspozycja

Jakie możliwości rodzą tego typu badania?

  1. Możliwość określenia wieku i płci osób, do których docieramy.
  2. Możliwość zbadania %  „kanibalizacji reklam”, czyli liczby osób widzących reklamę więcej, niż 1 raz. 
  3. Możliwość naniesienia na mapę obszarów, z których pochodzą ludzie poruszający się przy miejscu, w którym chcemy umieścić nośnik reklamowy.
  4. Możliwość wyszukania tylko unikalnych osób (pod względem cech), które były w pobliżu nośnika.
  5. Możliwość stworzenia mapy poruszania się ludzi, którzy odwiedzili dany punkt (np sklep konkurencji), aby stworzyć subiektywną “mapę” najkorzystniejszych lokalizacji dla nośników reklamowych.

Zastanówmy się, jak możemy wykorzystać precyzyjne dane na temat nośników. 

Współpraca z domami mediowymi.

Nie od dziś wiadomo, że outdoor nie jest ulubioną formą reklamy w domach mediowych. Przy planowaniu i zakupie mediów niezwykle istotną rolę pełnią wskaźniki mediowe, które mają na celu oszacować zasięg kampanii względem jej kosztów. Dzięki badaniom widoczności nośników w czasie rzeczywistym jesteśmy w stanie dostarczyć domom mediowym dane, które pozwolą na precyzyjne obliczenie wskaźników mediowych i podanie ich w formie podobnej do wskaźników telewizyjnych. To duże ułatwienie, a co najważniejsze pewność, że dane są aktualne.

Możliwość przebadania nośników jeszcze przed startem kampanii.

Dostarczenie danych na temat nośników jeszcze przed ich rezerwacją to często karta przetargowa w negocjacjach z klientami. Możemy zlecić zbadanie konkretnych powierzchni w każdej chwili, co często okazuje się być kluczowe dla reklamobiorców podczas dobierania lokalizacji do kampanii. Co ciekawe, istnieje możliwość dostarczenia szczegółowych danych na temat osób znajdujących się w pobliżu nośników. Jeżeli np. dana firma zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń na życie, to z punktu widzenia grupy docelowej kluczowa będzie publiczność w określonym wieku. Wówczas Klient ma możliwość wyboru tylko tych nośników, gdzie prawdopodobieństwo zobaczenia reklamy przez osoby z grupy docelowej jest najwyższe.

Możliwość dostarczenia szczegółowych raportów po zakończeniu kampanii.

Rozliczanie się z efektów kampanii po jej zakończeniu jest tak samo ważne (jeśli nawet nie ważniejsze) od jej planowania. Dotychczas podanie dokładnej ilości osób, które widziały daną reklamę w przestrzeni miejskiej, wydawało się wręcz niemożliwe. Dzięki nowym możliwościom badania widowni Klienci dostają pełen raport z zasięgu kampanii. Niejednokrotnie dzięki podobnym raportom Klienci naprawdę uwierzyli w ogromną siłę outdooru i zdecydowali się na rozszerzenie działań. 

Podsumowanie

Możliwość badania widowni nośników w czasie rzeczywistym otworzyła w branży OOH nieznane dotąd furtki. Cytując kolegów z zaznajomionych domów mediowych: mamy nadzieję, że ten sposób mierzenia zasięgu nośników stanie się niedługo standardem wśród dostawców powierzchni. Tymczasem jesteśmy prekursorem takich działań i serdecznie zapraszamy do sprawdzenia, jak działają w praktyce!