I Ty możesz chodzić po trupach, 2000, bilbord, Kazimierz Dolny, (JG)