Reklama w kampanii wyborczej oraz zasady jakich trzeba przestrzegać

Niejeden podatnik na informacje o wysokości budżetu przeznaczonego na kampanie wyborcze zgrzyta zębami. Niemniej jednak, ciężko sobie wyobrazić świadome głosowanie bez znajomości kandydatów i poznania ich głównych założeń i obietnic wyborczych. Co prawda można się zgodzić, że niezbyt udane klipy muzyczne i niektóre hasła polityków są mocno przesadzone, ale tak naprawdę profesjonalnie poprowadzona kampania wyborcza nie musi być droga, a może być merytoryczna.

Możliwości polityków i partii podczas kampanii wyborczych

Cały proces i rodzaj kampanii jest ściśle regulowany przez polskie prawo. Tak naprawdę wiele form reklamowania swojej partii i własnej kandydatury jest dozwolona. Zakazane jest jednak zamieszczanie dyskryminujących inne partie ogłoszeń, korzystanie z mowy nienawiści i zamieszczanie nieprawdziwych informacji zarówno w materiałach reklamowych, jak i wystąpieniach publicznych.  Kampania powinna skupiać się na zaletach określonego kandydata i jak najprościej określić jego zobowiązania wobec wyborców. Najbardziej popularnymi środkami przekazu podczas wyborów są: audycje telewizyjne, ulotki i wszelkie rodzaje reklamy zewnętrznej. Mowa tu zarówno o dużych billboardach, jak i cityligtach oraz telebimach. Dobrym i skutecznym przekazem są również niewielkie ulotki, które zainteresowani mogą zabrać do domu. Niestety w tym wypadku, zazwyczaj większość ląduje w koszu, więc nie można uznać tej formy za oszczędną.

Cisza wyborcza

Nie wszystko jednak jest możliwe. Dowolność polityków w zakresie prowadzenia kampanii wyborczej jest ograniczona ciszą wyborczą. Obejmuje ona okres od zakończenia kampanii do zakończenia głosowania. W tym czasie biurom wyborczym nie wolno rozdawać ulotek, zwoływać zgromadzeń i organizować jakichkolwiek pochodów czy tez manifestacji. Niemniej jednak, inwestując w reklamę zewnętrzną, można cały czas legalnie reklamować swoją kandydaturę. Dlatego też, wielu polityków niezwykle ceni sobie ten rodzaj promowania.

Obowiązki po wyborach

Zgodnie z ustawą, plakaty oraz hasła wyborcze, które zostały wystawione w ramach prowadzonej kampanii wyborczej, muszą zniknąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. Pełnomocnicy komitetów wyborczych są zatem obciążeni obowiązkiem usunięcia wcześniej postawionych reklam oraz haseł. W reklamie zewnętrznej wiąże się to z zaklejeniem lub zmianą motywu jaki widnieje na billboardach czy też citylightach. Niewywiązanie się z tego obowiązku wiąże się z naruszeniem prawa, które skutkować może ponoszeniem odpowiedzialności i negatywnych konsekwencji.