ZnajdźReklamę.pl

Baza wiedzy ZnajdźReklamę.pl

Ustawa krajobrazowa a reklama zewnętrzna

Ustawa z dn. 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, znana także pod nazwą ustawy krajobrazowej, weszła w życie z dniem 11. września tego samego roku i od tamtej pory wywarła już spory wpływ na rynek reklamy zewnętrznej. Znajdujące się w niej zapisy dały radom gmin narzędzie – uchwałę „reklamową”, służącą do kontrolowania ilości i jakości reklam, pozwalającą nawet na wprowadzanie całkowitego zakazu umieszczania niektórych form nośników, znajdujących się w przestrzeni publicznej. W praktyce dla rynku reklamy zewnętrznej oznaczało to niemałe zmiany i ograniczenia, szybko bowiem zaczęto ustalać nowe zasady, na których miała działać ochrona krajobrazu w różnych regionach, w tym także największych miastach.

Wpływ ustawy krajobrazowej na rynek OOH

Zmiany, w zależności od gminy mogły być bardziej lub mniej drastyczne, dotyczyły przede wszystkim ustaleń nad maksymalną dopuszczalną wielkością billboardów, pozwoleniem na reklamy na elewacjach (gdzie niekiedy podciągano także murale, uznane, poniekąd słusznie, za takowe), zakazów wywieszania banerów reklamowych na ogrodzeniach, terenach zielonych etc., czy regulowały możliwości korzystania z reklam cyfrowych. W praktyce stały się mniej lub bardziej pomocne w rzeczywistym oczyszczeniu krajobrazu z reklam niskiej jakości, które w istocie zaburzały estetykę przestrzeni, niekiedy jednak stawały się utrudnieniem także w mniej uzasadnionych ustawą przypadkach.

Czy ustawa krajobrazowa dąży do likwidacji wszystkich reklam?

Oczywiście nie, przede wszystkim dlatego, że nawet szczera praca dla ochrony natury w czasach współczesnych nie jest w stanie całkowicie usunąć kwestii kulturowych, nasze środowisko jest nierozerwalnym połączeniem ich obu i ze szkodą dla obydwu musiałaby współcześnie odbyć się jakakolwiek tego typu rozłąka. Reklama ponadto stanowi bardzo ważny katalizator gospodarki i nie jest możliwym, ani nawet koniecznym wykreślenie jej z przestrzeni publicznej, o ile oczywiście jest reklamą wykonaną dobrze i niezaburzającą ładu i estetyki otoczenia, w którym się znajduje, jak też się przed wejściem ustawy w życie zdarzało.

Co jednak w przypadku postępujących zakazów?

Dobrą rzeczą współcześnie, przy silnym rozwoju technologicznym, którego doświadczamy, jest możliwość przenoszenia kampanii reklamowych ze świata rzeczywistego w wirtualny, który stanowi de facto solidną część życia większości z nas. W przypadku niemożności przeprowadzenia skutecznej kampanii outdoorowej, z pomocą przychodzi Internet i jego przestrzeń, od lat już przecież będąca pewnego rodzaju polem ekspozycji reklam, a czego by nie mówić, jest to przestrzeń dająca ogromne możliwości wpływu. Dobrym rozwiązaniem staje się w tym przypadku również marketing SMS/MMS i poprowadzenie części kampanii przy jego użytku – cechuje się bowiem bardzo wysoką skutecznością i otwiera wiele nowych dróg, na przykład w wersji SMS/MMS Push, całkiem dobrze radzącej sobie na rynku.

Artykuły w bazie wiedzy: