Podaruj sobie trochę wolności, 2010, akcja artystyczna, Toruń