ZnajdźReklamę.pl

Baza wiedzy ZnajdźReklamę.pl

Badania widoczności, czyli jak sprawdzić jaką efektywność przynosi billboard

Badania widoczności stanowią jedno z nowszych narzędzi analitycznych na rynku reklamy zewnętrznej. Pozwalają na prowadzenie pomiarów i obserwowanie skuteczności outdooru, dzięki nim można m.in. stwierdzić, ile osób w danym dniu widzi nasz billboard. Opierają się na gromadzeniu i analizie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń mobilnych, za pomocą których użytkownicy udostępniają dane geolokalizacyjne m.in. w aplikacjach. Element czasu rzeczywistego jest o tyle istotny, że odzwierciedla dane takimi, jakie są, wychwytuje ich zmienność, a nie zamyka się na badaniach jednorazowych, uzależnionych od określonych warunków panujących w trakcie pomiaru. Badania widoczności live pozwalają na obserwowanie i dostosowywanie się do elastyczności odbioru w danej lokalizacji.

Jak przebiegają badania widoczności?

Sposób przeprowadzania badań opiera się na zebraniu w całość kilku czynników. Dane geolokalizacyjne to jedno, one dają analitykom pojęcie o miejscu, w którym znaleźli się użytkownicy w konkretnej chwili, ilu było ich w ciągu dnia, etc. Nie może jednak obejść się także bez określenia zasięgu, jaki ma nośnik, przy którym przeprowadza się badanie. Tutaj w grę wchodzą już kwestie stricte fizyczne, istotne jest to, w którą stronę zwrócony jest nośnik, w tym przypadku tablica billboardowa, wartość kąta, z którego dostrzec można reklamę, a także odległość, w zakresie której odbiorcy widzą planszę, sprawdzana na podstawie długości promienia. Daje to całkiem solidne rezultaty badawcze i pozwala na lepsze planowanie ruchów na rynku, oraz podwyższenie skuteczności reklamy.

Co dają badania widoczności w praktyce i jaki ma to wpływ na billboard?

W efekcie przeprowadzanych badań i analiz ustalić można nie tylko codzienne natężenie ruchu w okolicy billboardu, lecz także rozdrobnić pomiar i wyróżnić pomniejsze dane do statystyk. Tak między innymi określić można płeć odbiorców, ich wiek oraz cechy szczególne, przydatne w planowaniu kampanii reklamowej, oraz prześledzić ścieżki, którymi na co dzień podążają. Możliwe staje się także określenie procentowego udziału osób widzących reklamę po raz drugi i kolejny i wyliczenie na tej zasadzie ogólnej szacowanej widoczności nośnika. Dzięki temu, planując wywieszenie billboardu, można wstępnie ustalić, jakie miejsce stanie się ku temu najbardziej odpowiednie, zarówno na podstawie jego ogólnej widoczności, jak i spersonalizowanych ścieżek grupy docelowej.

Wpływ badań widoczności na kampanię reklamową

Tak sprawne narzędzie, jakim stają się badania widoczności, daje więc ogromne możliwości zarówno podczas planowania przebiegu kampanii reklamowej – pozwalając na określanie najlepszych miejsc na umieszczanie billboardów i innych reklam outdoorowych, jak i na etapach końcowych. Pozwala bowiem na przebadanie widoczności reklamy, a zatem wpływa na ostateczną analizę efektywności całej kampanii.

Artykuły w bazie wiedzy: