ZnajdźReklamę.pl

Baza wiedzy ZnajdźReklamę.pl

Ile jest billboardów w Polsce analiza danych IGRZ

Jak w każdej branży, tak i w marketingu, w pewnym momencie przydatna staje się statystyka. Zastanawiając się nad tym, ile jest billboardów w Polsce, dotrzemy do danych, udostępnianych przez Izbę Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, która rokrocznie publikuje raporty, podsumowujące skalę zmian na rynku reklamy outdoorowej, zbierające informacje o ilości i rodzajach funkcjonujących w przestrzeni publicznej nośników, a także zawierające opinie i prognozy specjalistów na nadchodzące lata. Najnowszy, postpandemiczny raport z roku 2020, pokazuje m.in. skalę zmian, jakie dokonały się na rynku, tak na wskutek ponawianych lockdownów, jak i również w wyniku postępującej cyfryzacji, zachodzącej w świecie zewnętrznej reklamy.

Świat w liczbach, czyli ile tych reklam w Polsce konkretnie jest?

Liczba reklam zewnętrznych w Polsce, z roku na rok, siłą rzeczy, zmienia się i przekształca, choć jak wynika ze wspomnianych już, corocznych raportów, przygotowywanych przez Izbę Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej, od lat oscyluje przeważnie w okolicach 70 tys. W ubiegłym roku liczba wszystkich nośników, klasycznych i podświetlanych zmalała o 10% względem roku poprzedniego i wyniosła 68 725. Ostatni rok, zredefiniowany przez pandemię koronawirusa i powracające lockdowny, dał się we znaki również i tej konkretnej branży, co dodatkowo wpłynęło na zmiany także w tym obszarze, choć jeszcze istotniejsza zdaje się być tendencja do zmian ilościowych w najpopularniejszych formatach billboardów – 12 i 18 m2, która wynika czy to ze zmian w zapotrzebowaniu rynkowym, jak i przekształcaniu nośników klasycznych w podświetlane.

Nośnik klasyczny, a nośnik podświetlany – OOH

Według danych podawanych przez IGRZ nośniki klasyczne, a zatem najprostsza z analizowanych form, wciąż stanowi w Polsce większość, z ilością 45 114 instalacji, choć sukcesywnie traci popularność na rzecz nośników podświetlanych, których liczba wynosi już 23 611. Co ciekawe aż 21 426 z nich to nośniki typu citylight. Billboardy podświetlane o wielkościach 18 m2 i 36 m2 liczą sobie 1021 i 411 sztuk. Nośniki klasyczne o najpopularniejszych rozmiarach to nośniki najmniejsze, których powierzchnia nie przekracza 8 m2. Jest ich, wg badań 24 696 jednostek. Następne w kolejności są billboardy 12 m2 i 18 m2, których ilość to kolejno 8197 i 9348 sztuk. Największe dostępne formaty, sięgające swą powierzchnią 36 m2 i 48 m2 liczą sobie zaledwie 680 i 816 instalacji.

Nośniki cyfrowe i nowa era w marketingu – DOOH

Stosunkowo nowym elementem w reklamie zewnętrznej, korzystającej z nośników OOH jest jej wersja zdigitalizowana oparta na nośnikach DOOH, która coraz prężniej przejmuje rynek. Przewaga DOOH nad klasycznymi nośnikami jest właściwie bardzo stanowcza, mogą bowiem wyświetlać treści na żywo, reklama jest na nich dynamiczna i łatwiejsza w dostosowywaniu do potrzeb rynkowych. Szacuje się, że DOOH generuje na ten moment ok. 40% światowych przychodów z powierzchni ekspozycyjnych, w Polsce jest to ok. 13%, choć ich sytuacja szybko się rozwija. Źródło: http://igrz.home.pl/RAPORT%20OOH%202020.pdf [dost. 23.09.21]

Artykuły w bazie wiedzy: